Duc Tin & Partner

#LegalKnowledge #HumanWisdom

Duc Tin & Partner

#LegalKnowledge #HumanWisdom

DucTin & Partners

#LegalKnowlege #HumanWisdom

Lĩnh vực hoạt động

Nội bộ doanh nghiệp
links
Nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Luật thường xuyên; Quản trị Doanh nghiệp; Soạn thảo, rà soát hợp đồng; Giải quyết tranh chấp nội bộ, kinh doanh thương mại.

Tư vấn đầu tư
links
Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần, vốn góp; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Thủ tục pháp lý - Giấy phép
links
Thủ tục pháp lý - Giấy phép

Thành lập, thay đổi nội dung doanh nghiệp; Giấy phép đầu tư; Chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; Công bố và tự công bố sản phẩm.

Di chúc - Thừa kế
links
Di chúc - Thừa kế

Di chúc; Khai nhận di sản; Thỏa thuận phân chia di sản; Chia thừa kế; Thừa kế thế vị; Giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tòa án.

Đặt câu hỏi với đội ngũ Luật sư của chúng tôi

Điền vào thông tin bên dưới đây

Câu hỏi & Trả lời

Thắc mắc của bạn tôi xin đưa ta ý kiến giải đáp như sau:

Về thời hạn sử dụng đất, căn cứ quy định tại Điều 126 Luật đất đai 2013:

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất... Xem thêm

Thắc mắc của bạn tôi xin đưa ra ý kiến giải đáp như sau:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản, căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang... Xem thêm

Xem tất cả

Đặt lịch hẹn

Ngày Tháng
Thời Gian

TIN TỨC

LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN
LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN
date_range Nov 11, 2022
Nội bộ doanh nghiệp
Nội bộ doanh nghiệp
date_range Nov 16, 2022
Tư vấn đầu tư
Tư vấn đầu tư
date_range Nov 16, 2022
Thủ tục pháp lý - Giấy phép
Thủ tục pháp lý - Giấy phép
date_range Nov 16, 2022
Di chúc - Thừa kế
Di chúc - Thừa kế
date_range Nov 16, 2022
Dân sự
Dân sự
date_range Nov 16, 2022
Lao động
Lao động
date_range Nov 16, 2022
Tranh tụng
Tranh tụng
date_range Nov 16, 2022
Nhà đất - Bất động sản
Nhà đất - Bất động sản
date_range Nov 21, 2022
Hôn nhân gia đình
Hôn nhân gia đình
date_range Nov 15, 2022
GIÀNH QUYỀN NUÔI CON
GIÀNH QUYỀN NUÔI CON
date_range Dec 07, 2022
LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG
LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG
date_range Dec 07, 2022
LY HÔN và GIÀNH QUYỀN NUÔI CON
LY HÔN và GIÀNH QUYỀN NUÔI CON
date_range Dec 11, 2022
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN
NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG SAU LY HÔN
date_range Dec 12, 2022
Tư vấn và xử lý nợ khó đòi
Tư vấn và xử lý nợ khó đòi
date_range Nov 16, 2022
THỦ TỤC GIẢI CHẤP SỔ ĐỎ
THỦ TỤC GIẢI CHẤP SỔ ĐỎ
date_range Jul 26, 2023
NỢ XẤU NGÂN HÀNG LÀ GÌ?
NỢ XẤU NGÂN HÀNG LÀ GÌ?
date_range Jul 26, 2023
TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI QUA
TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI QUA
date_range Aug 02, 2023