Lĩnh vực hoạt động

Hôn nhân gia đình
link
Hôn nhân gia đình

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật quy định về kết hôn, quan hệ vợ chồng, tài sản chung và riêng của vợ chồng. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái, xác định cha, mẹ, con,nhận con nuôi. Ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương, chia tài sản và giành quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng cho con khi ly hôn. Kết hôn và ly hôn với người nước ngoài.

Dân sự
link
Dân sự

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật liên quan đến pháp lý dân sự phát sinh trong cuộc sống hàng ngày như giám hộ, đại diện, uỷ quyền, xác lập quyền sở hữu tài sản, xác lập các quan hệ hợp đồng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đại diện cho bạn liên hệ làm việc với cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp
link
Doanh nghiệp

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật liên quan về thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, việc chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể doanh nghiệp.

Lao động
link
Lao động

Mọi vấn đề pháp luật liên quan về thử việc, hợp đồng lao đồng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn và vệ sinh lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Hỗ trợ tư vấn giải quyết, đại điện tham gia tố tụng bảo vệ quyền trong các vấn đề tranh chấp lao động.

Đặt câu hỏi với đội ngũ Luật sư của chúng tôi

Điền vào thông tin bên dưới đây

Câu hỏi & Trả lời

Thắc mắc của bạn tôi xin đưa ta ý kiến giải đáp như sau:

Về thời hạn sử dụng đất, căn cứ quy định tại Điều 126 Luật đất đai 2013:

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất... Xem thêm

Thắc mắc của bạn tôi xin đưa ra ý kiến giải đáp như sau:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản, căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang... Xem thêm

Xem tất cả

Đặt lịch hẹn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laborisnisi.

Ngày Tháng
Thời Gian

Tạo văn bản

BLOG