<

Doanh nghiệp

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

  • date_range Nov 10, 2022

Áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng

Việc áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng sẽ giúp ngăn ngừa hành vi vi phạm, bảo vệ một cách tốt nhất lợi ích của các bên khi thực hiện hợp đồng.

  • date_range Jan 19, 2021