<

Lĩnh vực khác

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VPĐD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

  • date_range Dec 20, 2023

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GAS

Gas là chất đốt có rủi ro nguy hiểm cháy, nổ cao nhất. Vì thế, kinh doanh gas là ngành nghề thuộc những ngành kinh doanh có điều kiện. Khi cá nhân hay tổ chức có nhu cầu kinh doanh gas thì cần xin giấy phép kinh doanh gas.

  • date_range Dec 20, 2023

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  • date_range Oct 05, 2023

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HỘ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại.

  • date_range Aug 30, 2023