<

Lĩnh vực khác

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

  • date_range Oct 05, 2023

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HỘ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại.

  • date_range Aug 30, 2023