HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

  • date_rangeAug 08, 2023

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHUYÊN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

1. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015

- Luật đất đai 2013

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết quy định chi tiết thi hành luật đất đai

- Nghị định 43/2014NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

2. Khái niệm

Chuyển giao quyền sử dụng đất  là thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất từ ​​bên bán sang bên mua theo quy định của luật, do đó các bên cần nắm vững quy trình các bước thực hiện thủ tục. Căn cứ khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 2013.

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất được diễn ra như những hoạt động mua bán bất động sản thông thường hoặc người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển đổi, tặng cho…quyền sử dụng đất.

3 . Điều kiện của các bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận;

- Dat khong co tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không được biên kê để đảm bảo chắc chắn cho cuộc thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc chuyển quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào địa chỉ chính.

Lưu ý: Thông thường chỉ cần 04 điều kiện trên nhưng trong một số trường hợp phải có thêm điều kiện của bên nhận chuyển nhượng, nhận quà tặng.

4. Tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng đất

* Hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng);

- Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (02 bộ có chứng thực);

- Giấy chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận trạng thái độc thân (02 bộ có chứng thực);

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính);

- Tên khai phí trước bạ (02 bản chính);

- Tê khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính);

- Tề khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính);

- Tê kê khai đăng ký thuế;

* Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký có thẩm quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất.

* Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 thì thời hạn thực hiện đăng ký biến động đất đai là không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động.

* Lệ phí thực hiện:

Sau khi cập nhật hồ sơ, căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý địa giới sẽ kiểm tra, xác định vị trí khai thác đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Các khoản phí chủ sử dụng đất sẽ phải hoàn thành:

Lệ phí trước bạ: Theo Điều 4 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc nhóm đối tượng chịu lệ phí trước bạ cần phải có lệ phí này khi đăng ký quyền sở hữu với cơ sở quan có thẩm quyền. Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu phí trước khi chuyển quyền sử dụng đất là 0,5%.

·       Trường hợp giá chuyển biến cao hơn giá nhà, đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định: Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá chuyển trạng thái

·       Trường hợp giá chuyển thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, khi tặng cho, thừa kế nhà đất: Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích x Giá 01 m 2  tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

Thuế nhập cá nhân: Thuế suất đối với các sản phẩm chuyển nhượng bất động là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại. Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

 

 

Luật sư thông báo cho bạn!

----------------------------

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT CÔNG TY ĐỨC TÍN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: P. 1901, Tầng 19, Saigon Trade Center 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

SĐT: 093 786 32 63

Email: contact@ductin-partners.com