THAY ĐỔI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THÌ CÓ CẦN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG

THAY ĐỔI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THÌ CÓ CẦN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG

  • date_rangeAug 30, 2023

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi việc thay đổi tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư thì có cần thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư không? Tôi hiện đang là chủ của doanh nghiệp X. Dự án mà doanh nghiệp tôi đầu tư đã được sự chấp thuận của UBND. Nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi tổng vốn đầu tư lên 25% so với tổng vốn được chấp thuận ban đầu. Như vậy, tôi có cần phải thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư không? Nếu có, thì hồ sơ, trình tự, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

     Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu Nhà đầu tư thay đổi tổng vốn đầu tư 25% so với tổng vốn được chấp thuận ban đầu thì Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh và cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

     Cụ thể, Công ty Luật TNHH Đức Tín và Cộng Sự xin đưa ra ý kiến giải đáp cụ thể như sau:

    Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

“3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).”

      Trong trường hợp này, dự án của công ty bạn muốn thay đổi tổng vốn đầu tư trên 20% nên thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

      Đồng thời, đây là dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân nên thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND theo quy định tại Điều 45 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

1. Hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ và nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án. Mỗi bộ hồ sơ gồm:

-     Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

-      Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

-     Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-    Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

2. Thời hạn và thẩm quyền giải quyết

       Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

-    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

-    Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

-    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp tư vấn thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp Luật sư để được tư vấn.

----------------------------

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỨC TÍN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: P. 1901, Tầng 19, Saigon Trade Center 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

SĐT: 093 786 32 63

Mail: contact@ductin-partners.com