THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VPĐD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VPĐD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  • date_rangeDec 20, 2023

1.     Điều kiện, yêu cầu gia hạn

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như:

-        Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép;

-        Không báo cáo về hoạt động của VPĐD trong 02 năm liên tiếp;

-        Không gửi báo cáo về hoạt động của VPĐD tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

-        Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

2.     Hồ sơ gia hạn

Hồ sơ gia hạn gồm 01 bộ hồ sơ sau:

(1)  Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-4 Thông tư số 11/2016/TT-BCT của Bộ công thương.

(2)  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.

(3)  Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

(4)  Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

3.     Cơ quan tiếp nhận và xử lý

Sở Công thương nơi đăng ký thành lập văn phòng đại diện.

4.     Lệ phí gia hạn

Lệ phí: 1.500.000 VNĐ/ lần gia hạn

5.     Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn thương nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Đối với trường hợp đăng ký thành lập tại Sở Công thương TP. HCM thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận Một cửa – Sở Công Thương, địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương Tp.HCM kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương Tp.HCM cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.