<

Hỏi đáp pháp luật

THỦ TỤC GIẢI CHẤP SỔ ĐỎ

  • date_range Jul 26, 2023

TRANH CHẤP VỀ LỐI ĐI QUA

  • date_range Aug 02, 2023

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Theo quy định tại Điều 51, 52, 53 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

  • date_range Aug 30, 2023

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HỘ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại.

  • date_range Aug 30, 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÓ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP KHÔNG?

Đối với công ty TNHH một thành viên khi thực hiện góp vốn không phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

  • date_range Aug 30, 2023