LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nội bộ doanh nghiệp
links
Nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Luật thường xuyên; Quản trị Doanh nghiệp; Soạn thảo, rà soát hợp đồng; Giải quyết tranh chấp nội bộ, kinh doanh thương mại.

Tư vấn đầu tư
links
Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phần, vốn góp; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Thủ tục pháp lý - Giấy phép
links
Thủ tục pháp lý - Giấy phép

Thành lập, thay đổi nội dung doanh nghiệp; Giấy phép đầu tư; Chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; Công bố và tự công bố sản phẩm.

Di chúc - Thừa kế
links
Di chúc - Thừa kế

Di chúc; Khai nhận di sản; Thỏa thuận phân chia di sản; Chia thừa kế; Thừa kế thế vị; Giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tòa án.

Dân sự
links
Dân sự

Tranh chấp đất đai; Tranh chấp về hơp đồng mua bán, vay nợ; Yêu cầu công nhận cha con; Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Các giao dịch dân sự khác.

Lao động
links
Lao động

Hợp đồng lao động; Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội; Nội quy, quy chế; Kỷ luật Lao động; Giải quyết tranh chấp liên quan lao động.

Tranh tụng
links
Tranh tụng

Tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài đối với các tranh chấp có liên quan đến kinh doanh thương mại; Nợ khó đòi; Đất đai; Thừa kế; Sở hữu trí tuệ; Lao động, dân sự.

Nhà đất - Bất động sản
links
Nhà đất - Bất động sản

Tư vấn hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, hợp thức hoá QSDĐ; Tư vấn và thẩm tra hồ sơ pháp lý chuyển nhượng QSDĐ; Giải quyết tranh chấp liên quan BĐS.

Hôn nhân gia đình
links
Hôn nhân gia đình

Thoả thuận tiền hôn nhân; Kết hôn với người nước ngoài; Ly hôn; Ly hôn nhanh; Chia tài sản chung; Giành quyền nuôi con; Cấp dưỡng nuôi con;