Hôn nhân gia đình

Hôn nhân gia đình

Duc Tin & Partners, với đội ngũ luật sư, chuyên gia và chuyên viên viên trẻ trung, đầy năng động và nhiệt huyết có kiến thức pháp luật và thực tiễn sâu rộng trong việc tư vấn, đại diện, cử luật sư tham gia:

- Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về điều kiện, thủ tục kết hôn, bản chất pháp lý của hôn nhân của các cá nhân trong nước và có yếu tố nước ngoài,

- Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về quan hệ tài sản của vợ, chồng,

- Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về mối quan hệ giữa cháu – ông, bà, cha mẹ; 

vợ – chồng;….

- Tư vấn về các điều kiện pháp lý đối với việc nhận hoặc từ chối cha; mẹ; con,

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi đối với cá nhân trong nước và có yếu tố nước ngoài,

- Tư vấn, đưa ra các ý kiến pháp lý về các tranh chấp quyền nuôi con, tài sản của vợ, chồng khi ly hôn,

- Cử luật tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các tranh chấp về giành quyền nuôi con, chia tài sản chung của vợ – chồng, tiền cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.