Nội bộ doanh nghiệp

Nội bộ doanh nghiệp

Duc Tin & Partners,  là một hãng luật chuyên tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến các lĩnh vực: thành lập doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; chuyển nhượng vốn; mua, bán, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp; đầu tư trong nước và nước ngoài; lập dự án đầu tư; pháp lý nhà đất; kinh doanh bất động sản; pháp luật thuế; lao động – tiền lương; thu hồi nợ khó đòi.... 

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tư vấn của mình, chúng tôi hiểu rằng hoạt động của Doanh nghiệp luôn tiềm ẩn các rũi ro pháp lý có khả năng tác động, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Đặc biệt, với hệ thống pháp luật Việt Nam còn nhiều bất cập và đang ngày càng hoàn thiện thì việc chú trọng hơn nữa trong công tác quản trị rũi ro là vô cùng cần thiết.

Nhận thức được vần đề đó, với mong muốn là điểm tựa pháp lý vững chắc để Quý Doanh nghiệp pháp triển thịnh vượng và bền vững. Duc Tin & Partners mong muốn được góp phần giúp Quý Doanh nghiệp trong việc tiên liệu, kiểm soát và hạn chế tối đa các rũi ro pháp lý tiềm ẩn có thể phát sinh; giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả các xung đột, tranh chấp pháp lý phát sinh; quyết định các vấn đề một cách nhanh chóng - chính xác,… thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Tư vấn mang tính pháp lý đối với các hoạt động đầu tư, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách ưu đãi đầu tư theo theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp đồng, các giải pháp tối ưu trong quá trình thương lượng, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng;

- Tư vấn các giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Doanh nghiệp;

- Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của khách hàng về các vấn đề mang tính pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Tư vấn trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp;

- Xem xét, thẩm tra tính pháp lý các hồ sơ, tài liệu, văn bản do Quý doanh nghiệp soạn thảo, phát hành ra bên ngoài hoặc các tài liệu, văn bản Quý doanh nghiệp nhận được;

- Tư vấn, hỗ trợ Quý doanh nghiệp trong việc rà soát, hiệu chỉnh và tham gia soạn thảo các tài liệu, văn bản mang tính pháp lý đối với hoạt động quản lý điều hành và các giao dịch với các đối tác; 

- Thường xuyên cập nhật và cung cấp các thông tin về chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và văn bản pháp luật mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu) thông qua mail, fax hoặc thư tín;

- Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu văn bản khác theo quy định của pháp luật;

Duc Tin & Partners, cam kết một mức phí hợp lý, đảm bảo cao nhất lợi ích của các bên khi Quý Doanh nghiệp tham gia các gói dịch vụ này.

Duc Tin & Partners, rất hân hạnh được hợp tác!