PRACTICE AREAS

Hôn nhân gia đình
links
Hôn nhân gia đình

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật quy định về kết hôn, quan hệ vợ chồng, tài sản chung và riêng của vợ chồng. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái, xác định cha, mẹ, con,nhận con nuôi. Ly hôn thuận tình hoặc ly hôn đơn phương, chia tài sản và giành quyền nuôi con hoặc cấp dưỡng cho con khi ly hôn. Kết hôn và ly hôn với người nước ngoài.

Dân sự
links
Dân sự

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật liên quan đến pháp lý dân sự phát sinh trong cuộc sống hàng ngày như giám hộ, đại diện, uỷ quyền, xác lập quyền sở hữu tài sản, xác lập các quan hệ hợp đồng, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đại diện cho bạn liên hệ làm việc với cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp
links
Doanh nghiệp

Tư vấn mọi vấn đề pháp luật liên quan về thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, việc chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể doanh nghiệp.

Lao động
links
Lao động

Mọi vấn đề pháp luật liên quan về thử việc, hợp đồng lao đồng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn và vệ sinh lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Hỗ trợ tư vấn giải quyết, đại điện tham gia tố tụng bảo vệ quyền trong các vấn đề tranh chấp lao động.